Privacyverklaring

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing , gevestigd aan Meppelerstraatweg 204 8022 AM Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Meppelerstraatweg 204
8022 AM Zwolle
info@rikgoedhart.nl

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken vanuit verschillende bronnen:

Gegeven Formulier
Uw naam Wordt gevraagd in formulier: ‘Neem contact met mij op’
Uw e-mailadres Wordt gevraagd in formulier: ‘Neem contact met mij op’
Uw bericht Wordt gevraagd in formulier: ‘Neem contact met mij op’
Uw telefoonnummer Deze vraag ik u persoonlijk, telefonisch, per WhatsApp of per mail
Uw adres Deze vraag ik u wanneer u een offerteaanvraag doet of wanneer ik u een factuur stuur
Uw Postcode Deze vraag ik u persoonlijk, telefonisch, per WhatsApp of per mail
Uw Woonplaats Deze vraag ik u persoonlijk, telefonisch, per WhatsApp of per mail
Uw wachtwoorden voor verschillende (online) diensten Deze vraag ik u persoonlijk, telefonisch, per WhatsApp of per mail
Uw bankrekeningnummer Deze vraag ik u persoonlijk, telefonisch, per WhatsApp of per mail

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@rikgoedhart.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht over welke gegevens de website van Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing verwerkt, waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

Gegeven Waarom vraag ik u dit? Grondslag Bewaartermijn
Uw naam Zodat ik u correct ka aanspreken wanneer ik contact met u opneem. Met uw toestemming 1 maand*
Uw e-mailadres Zodat ik per mail contact met u kan opnemen. Met uw toestemming 1 maand*
Uw bericht Zodat ik meer informatie krijg over uw reden van contact of over uw wensen. Zo kan ik u beter van dienst zijn. Met uw toestemming 1 maand*
Uw telefoonnummer Zodat ik u tijdens een opdracht kan bellen. Dit om bijvoorbeeld uw wensen door te nemen of om gerelateerde vragen te stellen. Gerechtvaardigd belang Onbepaald**
Uw adres Deze dient vermeld te worden op de offerte of factuur. Kortom; dit gegeven is nodig voor de administratie. Gerechtvaardigd belang Onbepaald**
Uw postcode Deze dient vermeld te worden op de offerte of factuur. Kortom; dit gegeven is nodig voor de administratie. Gerechtvaardigd belang Onbepaald**
Uw woonplaats eze dient vermeld te worden op de offerte of factuur. Kortom; dit gegeven is nodig voor de administratie. Gerechtvaardigd belang Onbepaald**
Uw wachtwoorden voor verschillende (online) diensten Zodat ik verschillende diensten voor u kan opzetten en beheren. Gerechtvaardigd belang Zo lang als u de dienst gebruikt. Zodat ik altijd direct kan inspringen in geval u mij belt.
Uw bankrekeningnummer Sommige diensten vereisen uw bankrekeningnummer. Bijvoobeeld Google Adwords. Ik stel deze dan voor u in en zorg daarmee dat de dienst gestart kan worden. Toestemming en gerechtvaardigd belang Onbepaald**
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing bestaat. U wordt namelijk een relatie van mij en ik koppel bijvoorbeeld facturen en aan klantgegevens.

** u bent klant van mij en dat betekend dat ik deze gegevens nodig heb voor de administratie. Deze administratie dien ik o.a. te bewaren voor de belastingdienst.

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing) tussen zit.

Het gaat hier over de zogenaamde Tracking cookies. Meer hierover leest u in onze cookiesverklaring. U kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Ik gebruik alleen tracking wanneer u mij toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.

Uw persoonsgegevens worden niet op de webserver bewaard. De gegevens vanuit het formulier op mijn website wordt gemaild naar info@rikgoedhart.nl.

Tenzij u een klant van mij wordt. In dat geval bewaar ik uw gegevens zolang Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing bestaat. U wordt namelijk een relatie van mij en ik koppel bijvoorbeeld facturen aan klantgegevens.

Na het gebruik van het formulier ontvangt u automatisch een kopie van uw verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe u een verzoek kunt indienen om uw gegevens bij mij in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie delen wij uw gegevens? Met welk doel
Factuursturen.nl Hier komt meer info
Dropbox Hier komt meer info

Gegevens die u via een van mijn online formulieren hebt verstuurd staan verder niet op back-ups of in de cloud tenzij u daadwerkelijk klant van mij wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing bestaat. U wordt namelijk een relatie van mij en ik koppel bijvoorbeeld facturen aan klantgegevens.

Daarnaast verstrekt Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing uw persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijs ik u naar mijn cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rikgoedhart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rik Goedhart – Ontwikkeling & Online Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@rikgoedhart.nl

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
  • De gegevens die u invoert via mijn website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL verbinding.
  • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
  • Voor het inloggen op de back-end van de website is 2-staps verificatie vereist.
  • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale plug-in (Wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze plugin hier niet vermeld).
  • Mijn website slaat uw persoonlijke gegevens niet op.
  • De gegevens die de website naar Google Analytics stuurt zijn volledig anoniem.
  • Gezien mijn website geen persoonlijk gegevens bewaard, staan uw gegevens ook niet in een backup opgeslagen waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
  • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-staps verificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in backups).
  • Alleen Rik heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering.